Tag Archives: psad

Hướng dẫn dùng psad để phát hiên các nỗ lực xâm nhập mạng trên một Ubuntu VPS

Giới thiệu Khả năng phát hiện ra các lỗ lực xâm nhập mạng sẽ giúp bạn có được các biện pháp hợp lí trước khi sự việc diễn ra. Vì lí do này mà các hệ thống phát hiện xâm nhập cực kì hữu dụng trong trường hợp này.  Hệ thống phát hiện xâm nhập […]