Tag Archives: mbr

Convert, chuyển đổi ổ cứng MBR sang GPT – so sánh MBR với GPT !

I. Phân tích, so sánh MBR với GPT Ổ cứng định dạng MBR và ổ cứng định dạng GPT là 2 tiêu chuẩn của ổ cứng thông dụng nhất hiện nay, hai định dạng này có những quy tắc nhập xuất dữ liệu và sắp xếp phân vùng khác nhau (cụ thể như thế nào thì lát nữa […]