Tag Archives: crontab

Cách chạy Cron cứ sau 5 phút, giây, giờ, ngày, tháng

1. Execute a cron job every 5 Minutes The first field is for Minutes. If you specify * in this field, it runs every minutes. If you specify */5 in the 1st field, it runs every 5 minutes as shown below. */5 * * * * /home/ramesh/backup.sh Note: In the same way, use */10 for every […]

Sử dụng Cron Crontab tự động chạy script trên Server Linux

Giới thiệu Cron, crontab Một chức năng giống như Microsoft Task Scheduler, nó cho phép bạn chạy các tác vụ theo một lịch biểu (có thể một lần, lặp lại nhiều lần) theo phút, giờ, ngày, tuần, tháng. Thành phần đó trong Linux là crontab (viết tắt của chronograph table). Nó dựa vào đồng hồ hệ thống […]