Category Archives: IIS

Cài đặt WordPress trên IIS Window Server

CleanShot 2024 01 05 at 18.59.27

I. GIỚI THIỆU Với PHP được sử dụng trên nền tảng Linux là chủ yế, hiệu suất của code PHP sẽ được tối ưu hoá nhất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc thù, với nhu cầu cần sử dụng cả hai PHP và ASP. Phải cần cài đặt sử dụng chung PHP và […]