IntelliJ – Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt chi tiết

IntelliJ là một IDE thông minh và mạnh mẽ. Nó là môi trường phát triển cho rất nhiều ngôn ngữ nhưng được sử dụng phổ biết nhất với Java.

Các options của IntelliJ

  • IntelliJ Community – Đây là options miễn phí
  • IntelliJ Ultimate – Đây là options mất phí (trong bài này mình sẽ hướng dẫn làm sao để dùng options này miễn phí – version mình hướng dẫn trong bài này là IntelliJ Ultimate 2021.1 – các bạn nhớ chọn đúng version này)

1. Download

+ Cách 1: các bạn vào trang chủ của Intellij để download IntelliJ Ultimate 2021.1. Nếu không thấy version này thì chọn vào mục Other versions.

Kéo xuống Version 2021.1 => Click vào 2021.1.3 – Windows (exe) – đối với Windows để download (các OS khác thì làm tương tự)

+ Cách 2: Vào link Googe Drive.

2. Hướng dẫn cài đặt

Chạy file cài đặt các bạn vừa download về.

Chọn Run để chạy

Chọn Next

Ở phần Destination Folder chọn đường dẫn để lưu các file cài đặt (nên để mặc định) ==> Chọn Next

Chọn các options khi cài đặt

  • Update PATH variable (restart needed)
  • Update context menu: Thêm IntelliJ vào context menu (chọn mở IntelliJ khi click chuột phải)
  • Create Associations: Mở các file có định dạng này bằng IntelliJ
  • Download and install 32-bit JetBrains Runtime: cài đặt máy ảo JVM cho 32-bit.

Chọn Install để cài đặt

Chờ đợi cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Hệ thống sẽ yêu cần khởi động lại máy khi cài đặt xong. Ở đây, mình chọn khởi động lại luôn.

Vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn crack IDE IntelliJ.

3. Hướng dẫn crack

Cách 1: Hết 30 ngày xóa đi cài lại để dùng tiếp =))

Cách 2: Làm theo hướng dẫn bên dưới

Link download file crack: Google Drive.

Mở IntelliJ vừa cài đặt ==> Chọn

  • Config or installation directory: Nếu có file cấu hình trước đó
  • Do not import settings: Nếu không có file cấu hình

==> Chọn OK

Tiếp tục chọn Evaluate for free ==> Evaluate

Chọn Continue

Chọn vào Plugins ==> ⚙️ ==> Install Plugin from Disk…

Chọn đến file ide-eval-resetter-2.1.14.jar trong thư mục Activation các bạn vừa download ==> Chọn OK

Lúc này trong Help sẽ thấy có Eval Reset ==> Các bạn Click vào đó.

Tiếp tục chọn Reset để reset lại 30 ngày sử dụng.

Các bạn có thể lặp lại việc Reset ngày sử dụng khi có thông báo hết hạn

hoặc gần hết 30 ngày để có thể tiếp tục sử dụng.

Vậy là đã hoàn thành. (nguồn : quoc9x)

Leave a Reply