Quest Áo Cưới

Exclamation
Quest Áo Cưới. Exclamation
[Q]uest Làm Áo cưới. 2-8

Very Happy Hôm nay Nesh sẽ hướng dẫn Quest làm áo cưới cho những Member nhiều chiện êu cái ẹp hơn là Train Cool
Level:6x
NPC: Alexis
Địa Điểm: Aden.
Phần thưởng: Formal Wear
Nguyên liệu:
Adena:500,000
Suede:3,000
Thread:5,600
Oriharukon:15
Silver Nuggets:500
Thons:150
Artisan Frame:10
Leather:200

Suspect
-Đầu tiên chạy đến Accessory Shop tại Aden và tìm Npc Alexis.
-Lưu ý là Quest này chỉ làm đc đúng 1 lần duy nhất.Nếu muốn làm thương mại thì phải có nhiều Character.
[Q]uest Làm Áo cưới. 1-4
-Sau đó chạy đến NPC gần chổ bán quần áo tại Aden gặp Leikar.
[Q]uest Làm Áo cưới. 2-6
-Leikar yêu cầu bạn đi tìm đầu bếp Jeremy tại Suối nước nóng Nhiệt tuyền.
-Teleport qua Goddard để đến suối nước nóng.
[Q]uest Làm Áo cưới. 3-1
-Chạy lên gặp đầu bếp Jeremy.
[Q]uest Làm Áo cưới. 4-2
-Jeremy sẽ đưa cho bạn Luxury Wine.Sau đó chạy thẳng xuống gặp ông Mist.
[Q]uest Làm Áo cưới. 5-2
-Sau đó quay lại chỗ Jeremy để đưa đồ mà Mist gửi lại cho Jeremy.Và quay lại Aden gặp người hầu gái Leika.
-Đây mới bắt đầu vào phần chính. Leika yêu cầu bạn đi tìm 3 người để lấy vật liệu.
1.Thợ rèn Ferris tại Aden.
[Q]uest Làm Áo cưới. 6-2
.Ông ta sẽ yêu cầu bạn đến Ivory Town (Tháp Ngà). Tìm và giết Enchanted Iron Golem.
[Q]uest Làm Áo cưới. 7-2
-Sau khi lấy đủ 5 cái về gặp Ferris trả và ông ta yêu cầu bạn tìm:10 Artisan’s Frame,10 Oriharukon.
[Q]uest Làm Áo cưới. 8-2
-Đây là công thức chế 2 cái đó:
Oriharukon:
[Q]uest Làm Áo cưới. 9

1.Synthetic Cokes = 1
2.Silver Nugget =10
3.Oriharukon = 4

Artisan’s Frame:
[Q]uest Làm Áo cưới. 10
1.Steel Mold = 1
2.Varnis of Purity = 5
3.Adamantite Nugget = 10

-Sau khi kiếm đủ 2 Nguyên liệu chính quay trở lại gặp Ferris và ông ta sẽ đưa cho bạn 1 trong 3 món để ghép thành Áo cưới là : Sewing Kit.
[Q]uest Làm Áo cưới. 1-6
2.Radia tại Giran:
-Xong 1 món còn 2 món. Teleport qua Giran để gặp NPC NL kế tiếp.
-Đến Amor Shop tìm NPC Radia để nhận Quest kế tiếp.
[Q]uest Làm Áo cưới. 7-1
-Cô Ta yêu cầu bạn đến Gludio gặp Varan để nói chuyện.NPC này nằm ở Grocery Shop tại Gludio.
[Q]uest Làm Áo cưới. 8
-Anh ta nói với bạn những thứ cô ta yêu cầu không có nên buộc bạn phải quay trở lại chổ của Radia tại Giran.
-Quay trở lại Giran gặp cô ta và cô ta sẽ yêu cầu bạn đến gặp Ralford tại Tháp Ngà.(Ivory Town)
-Lại lết bộ đến Tháp Ngà để tìm NPC.
-Tại Tháp Ngà bạn nói chuyện và Teleport xuống Uderground Shopping.Bạn sẽ tìm thấy
Ralford.
[Q]uest Làm Áo cưới. 9-1
-Cô ta yêu cầu bạn đến Biển bào tử (Sea of Spores) để giết Trisalim spiders. Đem về 10 cái Spinneres.
[Q]uest Làm Áo cưới. 10-1
-Bạn Teleport về Oren và Teleport đến Sea of Spores.
-Chạy sâu vào bên trong tìm Trisalim spiders Chú ý không đánh Trisalim Tarantula.
[Q]uest Làm Áo cưới. 11
-Sau khi tìm đủ quay lại gặp Ralford.Cô ta lại yêu cầu bạn tìm: Suede = 3000. Thread = 5000. Suspect
[Q]uest Làm Áo cưới. 12
-Sau khi tìm đủ, bạn không cần phải quay về Tháp Ngà mà trực tiếp đến chổ Radia để trả Quest.
-Và bạn nhận được: Mysterious Cloth.
[Q]uest Làm Áo cưới. 231421
3.Jeweler Ellie Tại Giran Jewelry Shop.
-Đi đến Shop Jewelry tại Giran gặp Ellie để nhận Quest.
[Q]uest Làm Áo cưới. 2425235
-Cô ta sẽ kêu bạn đi tìm Warf Manager Feltontại Bến cảng Giran.(Giran harbor).
[Q]uest Làm Áo cưới. Savavadfadf
-Ông ta sẽ kêu bạn đến Đảo cá sấu và giết 10 con Aligator.
-Bạn qua Heine và đi đến Đảo cá sấu.
-Truy lùng 10 con cá sấu.
[Q]uest Làm Áo cưới. Dgsgdsgbsdbqa
-Sau khi giết xong thì trở về gặp Ellie tại Giran Jewelry Shop.
-Và cô ta sẽ đưa cho bạn danh sách sau để tìm:
Sillver Nugget:500
Thons:150
Oriharukon:5

-Tìm đủ Nguyên liệu và giao cô ta.Bạn sẽ nhận được món cuối cùng:Jewerly Box.
[Q]uest Làm Áo cưới. Saasasfasfsafsadf
-Sau khi đã có đủ 3 món. Trở về Aden Gặp Leika.
-Cô ta kêu bạn vào trong tòa nhà bán quần áo Aden gặp Woodley.Và được anh ta giao nhiệm vụ tìm Dress Shoe Box cho bạn.
-Lại quay lại gặp Leika.
-Lại quay lại gặp Wooldey.Và anh ta kêu bạn tìm:
Leather: 200
Thread: 600

-Và khi đã đủ thì giao cho Wooldley anh ta sẽ kêu bạn đến Tháp Ngà để gặp Ian ơ dưới UnderGround Shopping trả tiền dùm anh ta.
-Đến đó và trả số tiền 300.000 Adena dùm hắn ta.
[Q]uest Làm Áo cưới. Savasvasfacvas
-Quay trở về Aden và hắn sẽ giao Dress Show Boxcho bạn.
-Đưa nó cho Leika và bạn nhận được: Formal Wear.
Very Happy Very Happy Very Happy Xin chúc mừng.

[Q]uest Làm Áo cưới. Xzvzxvasva

Leave a Reply