Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016,

 • Tình huống đặt ra là: Công ty mình sử dụng một phần mềm ERP cho toàn nhân viên. Nhưng hạn chế của phần mềm này chỉ sử dụng được trên nền tảng Hệ điều hành Windows. Những nhân viên đang dùng MacOS hay Ubuntu đều không dùng được. Mà khổ nỗi các sếp giàu toàn dùng MacOS.
  Nên mình đã dựng 1 con máy ảo Windows Server 2016 lên. Bật tính năng Multiple Remote Desktop Sessions lên, để nhiều người có thể cùng truy cập đến sử dụng phần mềm
 • Các bạn cần thực hiện 3 bước chính:
  • Tạo tài khoản và cho phép tài khoản đó được phép Remote Desktop vào Windows Server
  • Thiết lập cho phép nhiều user có thể Remote vào (xong bước này chỉ mới được 2 user cùng vào)
  • Đăng ký dịch vụ để nhiều hơn 2 user có thể remote vào Windows Server

Bước 1: Tạo tài khoản và cho phép quyền Remote Desktop

 • Click chuột phải vào biểu tượng Start góc trái dưới màn hình, chọn Computer Management
 • Dưới mục Local Users and Groups, chọn User. Click phải User -> Chọn New User
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh2 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Tạo tài khoản đăng nhập. Nhập các thông tin user name, password, tick vào các lựa chọn cho phép User đổi password hay không. Nhấn Create
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh3 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Tiếp theo, cấu hình cho phép User vừa tạo được phép Remote Desktop vào máy chủ Windows Server. Nhấn vào biểu tượng Windows góc trái màn hình, gõ chữ “Controll Panel”, sau đó nhấn chọn
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh4 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Nhấn vào System and Security -> System. Nhấn Advanced system settings bên góc trái màn hình
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh5 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Nhấn vào Remote -> Select Users
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh6 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Nhấn vào nút Add để thêm tên User được phép Remote Desktop. Gõ tên User vừa tạo vào ô trống, nhấn Check Names, hệ thống sẽ tự tìm ra tên với đường dẫn: tên Windows Server \ tên User, giống số 2 trong hình. Nhấn OK
ARROWTRAN.COM112020_0831_Hngdncuh7 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Danh sách User được phép Remote Desktop đã hiện ra. Nhấn OK
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh8 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Nhấn OK lần nữa. Lưu ý phải có dấu Tick tại ô Allow connections only from computers …
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh9 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop

Bước 2: Cho phép nhiều User cùng Remote Desktop

 • Xong bước này mới chỉ có tối đa 2 User được vào cùng lúc. User thứ 3 vào máy chủ sẽ hỏi đá User cũ đang truy cập ra
 • Nhấn vào Start góc trái màn hình, gõ gpedit.msc. Nhấn chọn
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh10 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Trong mục Computer Configuration, nhấn Administrative Templates -> Windows Components
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh11 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Nhấn Remote Desktop Services -> Remote Desktop Session Host -> Connections . Chọn Limit number of connections. Cho phép giới hạn số lượng User được phép Remote Desktop
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh12 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Chọn Disable -> Nhấn OK, không giới hạn số lượng. Ngoài ra, bạn có thể chọn Enable và nhập số lượng User được phép Remote Desktop. Nhấn Apply -> OK
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh13 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Cũng trong Mục Connections, chọn Restrict Remote Desktop Services …
ARROWTRAN.COM

Chọn Disabled. Nhấn Apply -> OK

ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh15 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop

Bước 3: Đăng ký dịch vụ để nhiều hơn 2 user có thể remote vào

 • Nhấn Start góc trái màn hình, nhấn vào Server Manager
ARROWTRAN.COM
112020_0831_Hngdncuh16 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Nhìn góc trên bên phải, nhấn Manage -> Chọn Add Roles and Features
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh17 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Nhấn Next
ARROWTRAN.COM
112020_0831_Hngdncuh18 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Chọn Role-based or feature-based installation. Nhấn Next
ARROWTRAN.COM
112020_0831_Hngdncuh19 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Tick chọn Remote Desktop Services. Nhấn Next
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh20 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Nhấn Next tiếp
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh21 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Tick chọn vào 3 dịch vụ:
  • Remote Desktop Connection Broker
  • Remote Desktop Licensing
  • Remote Desktop Session Host
 • Sau mỗi lần Tick sẽ hiện ra bảng hỏi xác nhận, hãy bấm nút Add features
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh22 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh23 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Tick vào Restart the destination server… để tự động khởi động lại máy chủ sau khi cài xong dịch vụ. Nhấn Yes để xác nhận. Nhấn Install
ARROWTRAN.COM 112020_0831_Hngdncuh24 Cấu hình cho phép nhiều User cùng Remote Desktop vào Windows Sever 2016 Allow Multiple Remote Desktop
 • Quá trình cài đặt đang chạy. Sau khi cài xong. Máy chủ tự khởi động lại. Bạn dùng 3 máy tính khác Remote Desktop vào Windows Server để thử thành quả nhé.
ARROWTRAN.COM
 • Lưu ý: Vì mình sử dụng dịch vụ miễn phí, nên chỉ dùng được trong 120 ngày. Sau khi hết hạn các bạn có thể tạo lại 1 con máy ảo khác, hoặc trả phí để đăng ký dịch vụ để được dùng xuyên suốt nhé.
ARROWTRAN.COM
 • Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Leave a Reply