Hướng Dẫn Nâng Cấp Windows Server Evaluation lên Full Version

Windows Server Evaluation là gì? Evaluation là một phiên bản được Microsoft ra mắt cho người dùng dùng thử với thời hạn là 180 ngày. Vì đây là phiên bản dùng thử nên bạn muốn nâng lên Phiên bản đầy đủ (Full Version) để có thể thoải mái sử dụng? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách nâng cấp Windows Server bản Evaluation lên Full Version đầy đủ, chi tiết và mới nhất hiện nay 2020.

Hướng Dẫn Nâng Cấp Windows Server Evaluation lên Full Version

Kiểm tra phiên bản Windows Server đang sử dụng

Đầu tiên gõ CMD vào ô tìm kiếm, sau đó mở CMD với quyền Run as administratror

DISM /online /Get-CurrentEdition

Dán code phía trên vào CMD rồi Enter. Bạn có thể dán nội dung đã sao chép vào CMD bằng cách nhấn chuột phải vào CMD. Nếu thấy chữ “Eval” ở cuối tên phiên bản (dòng Current Edition) thì 100% là bạn đang sử dụng Phiên bản dùng thử.

DISM /online /Get-TargetEditions

Kiểm tra Windows Server có thể nâng cấp lên các phiên bản nào. Dòng Target Edition sẽ hiện thị tên phiên bản có thể nâng cấp lên được, Ví dụ ServerDatacenter là Windows Server Datacenter, còn ServerStandard là Windows Server Standard, còn ServerEnterprise là Windows Server Enterprise.

Nâng Cấp Datacenter từ Evaluation lên Full Version

Đầu tiên gõ CMD vào ô tìm kiếm, sau đó mở CMD với quyền Run as administratror

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng key tương ứng với phiên bản bạn định nâng cấp lên. Key mình có để phía dưới bài viết này.

Dán code phía trên vào CMD rồi Enter. Bạn có thể dán nội dung đã sao chép vào CMD bằng cách nhấn chuột phải vào CMD. Chờ hệ thống cập nhật lên Full Version. Xong bạn khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình nâng cấp.

Nâng Cấp Standard từ Evaluation lên Full Version

Đầu tiên gõ CMD vào ô tìm kiếm, sau đó mở CMD với quyền Run as administratror

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng key tương ứng với phiên bản bạn định nâng cấp lên. Key mình có để phía dưới bài viết này.

Dán code phía trên vào CMD rồi Enter. Bạn có thể dán nội dung đã sao chép vào CMD bằng cách nhấn chuột phải vào CMD. Chờ hệ thống cập nhật lên Full Version. Xong bạn khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình nâng cấp.

Nâng Cấp Enterprise từ Evaluation lên Full Version

Đầu tiên gõ CMD vào ô tìm kiếm, sau đó mở CMD với quyền Run as administratror

DISM /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula

Thay XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng key tương ứng với phiên bản bạn định nâng cấp lên. Key mình có để phía dưới bài viết này.

Dán code phía trên vào CMD rồi Enter. Bạn có thể dán nội dung đã sao chép vào CMD bằng cách nhấn chuột phải vào CMD. Chờ hệ thống cập nhật lên Full Version. Xong bạn khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình nâng cấp.

KEY NÂNG CẤP WINDOWS SERVER

Windows Server 2019 Datacenter

WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

Windows Server 2019 Standard

N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Windows Server 2016 Datacenter

CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

Windows Server 2016 Standard

WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

Windows Server 2012 R2 Datacenter

W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

Windows Server 2012 R2 Standard

D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

Windows Server 2012 Datacenter

48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2012 Standard

XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4

Windows Server 2008 R2 Datacenter

74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

Windows Server 2008 R2 Standard

YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

Windows Server 2008 R2 Enterprise

489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

Windows Server 2008 Datacenter

7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3

Windows Server 2008 Standard

TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2

Windows Server 2008 Enterprise

YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

*Lưu ý:

Đây là cách nâng cấp từ Phiên bản dùng thử lên Phiên bản đầy đủ, không phải kích hoạt bản quyền, vì vậy, bạn cần chuẩn bị key bản quyền trước khi nâng cấp.

Đơn giản phải không nào. Như vậy là mình đã hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn Cách Hướng Dẫn Nâng Cấp Windows Server Evaluation lên Full Version miễn phí rồi nhé.

Leave a Reply