Hướng dẫn active windows server 2008 + 2012 + 2016

WINDOWS 2008
* Hướng dẫn active HĐH Windows Server 2008

– Bạn vào “Start” --> “My Computer” --> Properties để kiểm tra trạng thái Hệ Điều Hành. Thời hạn sử dụng cho thấy Windows chưa được activated.

– Download file tại:
Link : mega.nz/#!fzoiDC5Z!7IBAoZh779x3Ihwq2sMrMOfQRgEEwATeNzi2D7xeF18
Link Dự phòng : fshare.vn/file/ORJ5TGJ3HY25
4share.vn/f/380d0108010d0a0c

– Thực thi file “Microsoft Toolkit” --> Chọn thẻ “Activation” --> Click chọn “EZ-Activator”.

– Kết quả, Sau khi Toolkit thực thi, kiểm tra lại trạng thái system “Windows is activated” cho thấy HĐH được active thành công.

WINDOWS 2012 + 2016
Để active được windows 2012 + 2016, bản OS đang sử dụng phải được upgrade lên, không thể active khi đang là bản evolution.
Step 1: Check version OS hiện tại.
Gõ lệnh sau trong cmd để biết version hiện tại:

DISM /online /Get-CurrentEdition


Gõ tiếp lệnh sau để biết versiont có thể upgrade:

DISM /online /Get-TargetEditionsStep 2: Upgrade version OS.
Chạy lệnh sau:
DISM /online /set-edition:ServerStandard /productkey:WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY /accepteula => nâng lên bản Standard
DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey: CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG /AcceptEula => nâng lên bản Datacenter

Lưu ý: Phần productKey lấy ở: docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys với key tương ứng version.
Sau khi chạy command thành công, reboot lại server và chờ khoảng 10 phút.

Chạy lại lệnh check version OS thấy ra kết quả như trên là thành công.
Step 3: Active windows.
Download file sau: mega.nz/#!z65wyaTS!BOllP1mWYKyJOr4PT4eRjMGze0yhGZ4CByEm2_Dp-Ts
Link dự phòng: fshare.vn/file/Y1XEVWOEOW98
4share.vn/f/63565a535a565150
Extract file trên ra và double-click chạy file AutoPico.exe, đợi khoảng 2 phút rồi reboot lại server là xong.
==========================
Nếu xong step 3 mà windows chưa active thì làm theo link sau:thuthuat-phanmem.top/huong-dan-active-windows-server-2016.html

Leave a Reply