Cách tự làm bản Windows cài cho VPS Linode

A. Chuẩn bị

– Ít nhất 30GB ổ cứng trống trên máy bạn
– Vitural Box (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads)
– ISO Finnix Linux (https://www.finnix.org/Download)
– ISO Windows 10 Enterprise (https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise) Hoặc ISO Windows nào bạn cần làm

B. Trình tự

1. Tạo 2 máy ảo, 1 trên Linode và 1 trên Vitural Box
2. Cài Windows trên Vitural Box và bật Remote Desktop
3. Sao chép ổ đĩa từ máy Vitural Box lên máy Linode
4. Tăng ổ đĩa để vừa với ổ đĩa của VPS
5. Dùng RDP kết nối tới VPS

C. Thực hiện

PHẦN 1: CÀI ĐẶT MÁY ẢO VITURALBOX

B1: Tại màn hình chính Vitural Box chọn New

B2: Chọn Windows 10 (64bit)

B3: RAM 2GB, máy các bạn mạnh hơn thì tăng lên cho nhanh

B4: Create

B5: Next

B6: Next

B7: Chỉnh xuống 24 GB và Create

B8: Vào Settings

B9: Vào Storage => Empty => Choose Vitrtual Optical Disk File

B10: Chọn file ISO Windows 10 đã tải ở trên

PHẦN 2: CÀI ĐẶT WINDOWS 10 LÊN MÁY ẢO VITURALBOX

B1: Next

B2: Install Now

B3: I Accept the Term => Next

B4: Custom Install

B5: Next

B6: Chờ thôi

Lưu ý
Chỉ cài đặt Windows theo mặc định, không phân vùng, không cài thêm soft, có cài thì tí deploy lên VPS rồi các bạn thích cài gì thì cài, không thì thôi
Không Activate, Crack Windows, Không cài VirtualBox Guest Additions
B7: Tại bước Account, Chọn Domain Join Inst để không phải dùng acc Microsoft

Phần tạo Pass và câu hỏi bí mật thì các bạn tự làm nhé

B8: Mở THIS PC. Phải chuột vào This PC chọn Properties

B9: Chọn Remote Settings, Allow Remote và bỏ tick ở dòng Allow Remote Only => Apply => OK

B10: Mở Control Panel và chọn Windows Firewall

B11: Turn Windows Firewall on or off

B12: Off Firewall => OK

B13: Tắt máy VituralBox đi

PHẦN 3: TẠO VPS LINODE

B1: Đăng nhập vào Linode, chọn Create => Linode

B2: Tại mục Images bạn click dấu X để nó xóa chữ Debian đi nhé, không được chọn OS nào ở đây hết

B3: Các thông số còn lại các bạn cài đặt bình thường

B4: Sang tab Disks/Configs => Add a Disk

B5: Đặt tên là windows phần còn lại đặt mặc định

B6: Chọn tiếp Add a Configuration

B7: Đặt tên là windows, còn lại cài đặt như hình

B8: Sang tab Rescue, chỗ /dev/sda chọn windows và Reboot into Rescue Mode

B9: Khi trạng thái VPS là Running, chọn Launch Console

B10: Gõ passwd root và đặt 1 pass bất kì cho user root

B11: Gõ lệnh service ssh restart và Enter

PHẦN 4: ĐƯA WINDOWS TỪ MÁY VITURAL BOX LÊN MÁY LINODE

B1: Đưa đĩa Finix OS vào máy Vitural Box

B2: Enter

B3: Gõ lệnh sau
dd if=/dev/sda | pv | gzip -9 | ssh root@IP máy Linode “gzip -d | dd of=/dev/sda”
Gõ yes => Enter và nhập Pass user root vừa đặt ở B10 Phần 3
Quá trình này sẽ diễn ra tầm vài h nên các bạn treo máy đó chờ thôi

B4: Khi có thông báo thành công này hiện lên các bạn hãy tắt Vituralbox đi

B5: Reboot lại VPS Linode

B6: Dùng Remote Desktop Connection kết nối vào (Dùng user/pass của máy Windows trên Vituralbox)

B7: Mở This PC, Phải chuột vào This PC chọn Manage

B8: Phải chuột vào ổ C chọn Extend Volume

B9: Next cho tới hết và ổ cứng đã được kéo đủ dung lượng VPS

Bài gốc (Tiếng Anh): https://github.com/ClickSimply/docs/blob/windows-on-linode/docs/tools-reference/windows-on-linode/installing-windows-on-linode-vps.md

Leave a Reply