Cài đặt VPN cho VPS bằng 1 dòng lệnh

– Cài đặt bằng 1 dòng cho anh em thích OpenVPN: https://github.com/Nyr/openvpn-install
– Cặt đặt IPSec VPN, cũng 1 dòng nhưng không phải cài thêm client ngoài, xài Mac và iPhone cứ nhập info vào rồi dùng : https://github.com/hwdsl2/setup-ipsec-vpn

Leave a Reply