Easy Driver 7.19.929

01-11-2019 6-33-32 PM.jpg

Easy Driver 7.19.929. ngôn ngữ tiếng anh được Tác giả 721PC-Net Corporation chuyển đổi ngôn ngữ và lược bỏ đi các App và web không cần thiết, là bộ cài đặt driver offline mới nhất được tác giả Skyfree bên ITSK phát triển. Easy Driver 7.19 giúp bạn tìm và cài đặt driver cho phần cứng máy tính một cách nhanh chóng nhất. Điểm mạnh của phần mềm là toàn bộ quá trình đều tự động 100% cùng cơ sở dữ liệu driver rất lớn trong khi dung lượng phần mềm lại nhỏ gọn, mà không cần kết nối internet. Hỗ trợ hầu hết các dòng Driver phổ biến hiện nay chỉ duy nhất trong 1 file cài đặt. Và điều mình thích nhất là Easy Driver 7.19 có thể sử dụng trong môi trường win PE

Link google drive:

EasyDrv721_Win7.x86_7.19.929.1_EN.iso

https://drive.google.com/file/d/1YXd1VsMBf8INimJdpSV3xmbhxM981BjV/view

EasyDrv721_Win7.x64_7.19.929.1_EN.iso

https://drive.google.com/file/d/1B73J0FgvAR02f_hXyCEn8MpmQ1761lK5/view

EasyDrv721_Win10.x86_7.19.929.1_EN.iso

https://drive.google.com/file/d/1INdS6_6D9tHDpFnnZaW-zP4jTHob5X93/view

EasyDrv721_Win10.x64_7.19.929.1_EN.iso

https://drive.google.com/file/d/1tMYTT3-oZPCff98-0gaRvxw7Kd3KUJXO/view

Leave a Reply